Vad jobbar vi med?

Här ser du några av våra affärsområden

Säkerhet

Säkerhetsansvariga på Våra anläggningar och entreprenader utanför anläggningarna jobbar hela tiden för att hålla högsta säkerhetsnivå. Detta för att skydda vår personal och medarbetare som arbetar på våra anläggningar eller entreprenader.

Spårning

Vårt spårningssystem är utvecklat för att kunna ge våra partners en exakt rapport om vilka avfallsslag som behandlats. Även vart materialet tar vägen och information om vad som förädlas, återvinns eller återbrukas. Detta görs bland annat med EAN koder för att förenkla den noggrannhet vi eftersträvar.

Förädling

Vår modell har utvecklats från traditionell avfallshantering till att bli en förädlingsindustri. vilket innebär toppen av avfallstrappan, Vi skapar helt enkelt nya varor/produkter av de materialslag vi får in på våra anläggningar.

Även dessa:

Materialförmedling

Våra väl upparbetade samarbeten med stål, metall, papper, well, plastindustrier i Sverige och Europa ger oss möjligheten att alltid ge våra partners dom bästa avsättningspriser som ger stor fördel till kunderna som levererar materialen.

INDUSTRI

Tillsammans med partners för insamling av restfraktioner från industriproduktionen som slagg samt produktionsrester där man tidigare lagt materialet på Deponi, har vi nu unika metoder att förädla materialen till återanvändning i produktionen eller återvinning till andra industrier som har behov av det sorterade materialet.

Energiåtervinning

Efter våra unika sorteringsmetoder från ex. bygg och riv samt verksamhetsavfall uppkommer ca: 30% av materialet till ett Energiåtervinningsmaterial. Vi har skapat unika recept på bränslemix som är anpassat till olika energiåtervinningsanläggningar för att ge bästa energi med högsta förbränningsgrad. Vilket ger stor fördel för miljön men även ekonomiskt för de som nyttjar energiåtervinningsanläggningens service och tjänster.

Betong

Vår produktion av betongelement, block, anläggningsytor som skapas av material vi förädlar från ex. industrin samt bygg och riv. Det genomförs tester som vattentålighet och belastningstester för att godkännas till byggnation. Detta är en kostsam process, dock inte dyrare än traditionell betongtillverkning. Analyser tas alltid för att säkerhetsställa kvaliteten. Här pratar vi förädling med cirkulär ekonomi på riktigt.

Bygg/riv och verksamhetsavfall

Verksamheten riktar sig enbart till insamlingsbolagen som innehar egna containers och fordon för att transportera avfall. Viktigt att notera vår gräns mellan kund och insamlare där vi förädlar material från våra partners som står för insamlingen från kund. Vi är en förädlingsindustri, inte en traditionell avfallsanläggning. Vårt unika spårningssystem ger information till insamlare samt kund om vad dom olika fraktionerna som insamlats förädlas till.

Biologi

Då kommande EU regler kräver mindre förorenade material till deponi, måste alternativa metoder skapas. Vår metod med ex. Bakterier har visat sig så effektiv att det inte krävs Deponi samt en betydligt bättre ekonomi, då man sparar både transport och dyra Deponilösningar.

Här hittar du oss

Eskilstuna

Stockholm

Norrtälje

Karlskoga

Örebro

Kontakta oss

Telefon: 016-5419191

Ni hittar oss här:

LMA Gruppen AB
Montörgatan 3
632 29 Eskilstuna